top of page

Medlemsvilkår

Generelt

  1. Medlemsvilkårene gjelder alle medlemmer i Millions of Mirrors. Nettverket tilbys av GoTo Media AS, Queen of your business til kvinnelige gründere. 

  2. Medlemsvilkårene utgjør en avtale mellom medlemmet og GoTo Media AS (Queen Of Your Business). 

  3. Medlemskapet er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem.

  4. Ved å melde seg inn i Millions of Mirrors, aksepteres medlemsvilkårene og medlemmet bekrefter å ha lest og forstått disse før innmelding. 

  5. Medlemsvilkårene kan endres, og gjelder slik de til enhver tid fremstår på GoTo Medias nettsider www.millionsofmirrors.no.
    

 1. Innhold i medlemskapet

  1. Millions of Mirrors er en sosial og faglig møteplass for kvinnelige gründere. 

  2. Millions of Mirrors er delt i to grupper; én gruppe for kvinnelige gründere som har omsetning under 1 million kroner, og én gruppe for de med omsetning på 1 million kroner eller mer.

  3. Det vil være gruppevise samlinger i Oslo hver åttende uke gjennom året. Det vil være relevant faglig og sosialt innhold i samlingene.

  4. Sted og tid for kommende samling vil kunngjøres på epost til samtlige av gruppens medlemmer i god tid før samlingen skal skje. 

  5. Arrangøren står fritt til å endre lokale og program inntil 7 dager før samlingen skal skje, men samlingene vil alltid skje i Oslo sentrum. 

  6. Det er 10 gjesteplasser per kveld. Gjesteplass faktureres med kr 1250 + mva for gruppen med årsomsetning under 1 million NOK, og 1500 + mva for gruppen med årsomsetning over 1 million NOK. Hver deltager kan booke en gjesteplass 1 gang pr. kalenderår. Dette avtales ved å sende oss en e-post minst 5 dager før treffet. 
    

 2. Innmelding

  1. Innmelding i Millions of Mirrors forutsetter at man blir invitert/anbefalt, og gjøres via nettside www.millionsofmirrors.no.

  2. Medlemskapet bekreftes via epost. Hvert medlem får sitt unike medlemsnummer.

  3. Medlemskapet starter formelt den dagen du betaler din første faktura, og den betalte medlemsperioden starter den dagen du deltar på ditt første event, dette for å sørge for at alle medlemmer får like mye for pengene, uavhengig av innmeldingsdato.
    

 3. Utmelding

  1. Medlemmet kan når som helst melde seg ut av Millions of Mirrors. Medlemskapet avsluttes påfølgende måned.

  2. Dersom medlemmet betaler medlemskapet i månedlige rater, stanses utsending av faktura fra og med utmelding. Alle mottatte fakturaer skal betales. 

  3. Dersom medlemmet har forhåndsbetalt medlemskapet, refunderes beløpet forholdsmessig basert på når utmeldingen gjøres.

  4. Utmelding må gjøres før faktura for neste måned sendes ut. 
    

 4. Betaling

  1. Medlemmet kan velge mellom å betale i månedlige rater eller et beløp for et helt år. 

  2. Betalinger gjøres etter faktura med 7 dagers forfall. 

  3. Ved forsinket betaling, kan det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter.

  4. Dersom betalingen er forsinket mer enn 30 dager etter forfall, blir medlemskapet automatisk avsluttet. Manglende betaling må uansett betales, men videre fakturering vil ikke påløpe.
    

 5. Force majeure

  1. I tilfeller som kvalifiserer som force majeure, eksempelvis brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik og lignende, fritas arrangøren fra å oppfylle sine forpliktelser til å arrangere samlinger. Fritaket gjelder kun så lenge situasjonen består.

  2. Ved en force majeure hendelse som medfører at samlinger eller andre arrangementer ikke kan gjennomføres, plikter arrangøren likevel, i den grad det er praktisk mulig, å varsle medlemmene snarest mulig om at arrangementet ikke gjennomføres.

  3. Ved en force majeure hendelse som beskrevet i dette punktet, har ikke medlemmet krav på refusjon som følge av at samlingen eller arrangementet ikke blir gjennomført.
    

 6. Ordensregler

  1. Arrangementer i Millions of Mirrors skal ikke benyttes som en arena for salg av egne produkter eller tjenester.

  2. Det skal ikke deles ut noe som benyttes som markedsføring for egne produkter eller tjenester annet enn etter direkte etterspørsel. Visittkort er likevel tillatt. 

  3. Medlemmene må gjerne avtale individuelle møter med øvrige medlemmer for et senere tidspunkt, men slike samtaler kan ikke skje under arrangementene. 

  4. Arrangementer i Millions of Mirrors skal ikke benyttes til rekruttering til lignende, konkurrerende nettverk. Det samme gjelder for øvrig kontakt i regi av arrangøren. 

  5. Medlemmene skal opptre sømmelig og profesjonelt på alle arrangementer. Åpenbar, forstyrrende beruselse vil ikke aksepteres, og vil resultere i advarsel fra arrangøren. Dersom en slik hendelse gjentar seg, vil man ekskluderes fra Millions of Mirrors, uten refusjon av innbetalt beløp. 

  6. Arrangøren står ikke ansvarlig for medlemmenes eiendeler under arrangementene, eller på reise til eller fra arrangementene. 

  7. Et medlem som lager støy, ubehageligheter eller på annen måte forstyrrer gruppen eller Millions of Mirrors som sådan med sin adferd, vil bli utestengt uten refusjon av innbetalt beløp. 

  8. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av foredrag som skjer på arrangementene. Det er likevel tillatt å gjøre opptak i form av ‘snapper’ eller småvideoer (‘reels’), så lenge ikke foredragsholderne bestemmer noe annet. 
    

 7. Krav om antall deltagere
  1. Det må være minst 60 deltagere totalt innen 31.12.2023 for at arrangementene gjennomføres som planlagt.
  2. Dersom det ikke er mange nok deltagere påmeldt vil du få valget mellom å få kontingenten refundert, eller muligheten til å vente på neste oppstartsdato.

   

 8. Bruk av plasser
  1. Deltagere kan gi bort plassen sin for en kveld dersom de ikke har anledning til å møte opp selv. Dette avtales ved å sende oss en e-post minst 2 dager før treffet. 

  2. Det er 10 gjesteplasser per kveld. Gjesteplass faktureres med kr 1250 + mva. Hver deltager kan booke en gjesteplass 1 gang per kalenderår. Dette avtales ved å sende oss en e-post minst 2 dager før treffet. 

bottom of page